Jokaisen menestyjän taustalla seisoo ällistynyt Anoppi


Miksi Airbnb sijoittamisen muotona?

Paremmat vuokratulot

Lyhytaikaisella majoittamisella saat parempaa tuottoa

Passiivinen strategia

Passiivisuus onnistuu Anopin avulla

Ei huonon vuokralaisen riskiä

Eikä jatkuvaa vuokralaisen etsintää

Majoittaminen on kasvava liiketoiminta

Majoittamisen ennakoidaan kasvavan 11 %:n vuosivauhdilla

Passiivinen majoittamisstrategia

Passiivinen majoittamisstrategia tarjoaa 50 % – 100 % paremman vuokratuoton pitkäaikaiseen vuokralaiseen verrattuna. Edellytyksenä on oikeanlainen asunto oikealla sijainnilla.  Passiivinen majoitusstrategia tarkoittaa sitä, että ostat kaiken asunnolla tehtävän työn ja automatisoit kaiken joka on automatisoitavissa, eli lähes kaiken. Työmäärä yhtä asuntoa kohden on noin puoli tuntia kuukaudessa. Olisiko sinä valmis käyttämään puoli tuntia kuukaudessa saavuttaaksesi 50 % – 100 % paremman vuokratuoton omasta sijoitusasunnostasi?

Sopiiko se minulle?

Olet varmasti kuullut kauhutarinoita Airbnb-majoittamisen vaikeudesta ja raskaudesta. Anopin kanssa majoittaminen murtaa tämän myytin pirstaleiksi. Me tarjoamme tietotaidon lyhytaikaiseen asunnonvuokraukseen liittyen, joten sinun ei tarvitse tuntea majoittamisen koukeroita. Passiivinen majoittamisstrategia soveltuu sinulle, jos sinulta löytyy sopiva kohde, puoli tuntia aikaa kuukaudessa ja siedät tyhjän kalenterin volatiliteettia. Anoppi majoittaa yhteistyössä niin pitkissä kuin lyhyissä toimeksiannoissa. Työnjako on selvä: Anoppi tekee työn, sinä käärit tuotot.

Liian hyvää ollakseen totta?

Eikö majoittaminen silti nappaa? Liian hyvää ollakseen totta?

Tarjoa meille sijoitusasuntoasi vuokralle, niin saat Anopista hyvän ja pitkäaikaisen vuokralaisen. Anoppi pitää takuuvarmasti paikat kunnossa ja puhtaana, sillä hän siivoilee useamman kerran viikossa. Näin asunto pysyy emännän nuhteessa ja järjestyksessä.